ESCOLA ESPORTIVA
Esport Base P3 i P4 Esport Base

A P3 i P4 > ESPORT BASE: A través del joc, tasques psicomotrius i activitats d’expressió, els nens i nenes desenvoluparan les habilitats motrius bàsiques i potenciaran el coneixement i control del seu propi cos.

Horari: 

P3 i P4: Dimarts i dijous de 16.30 a 18h 


© FUNDACIÓ LLOR