ESCOLA ESPORTIVA
Ball i Dansa Ball Modern

Aquest programa va dirigit als nens a partir de primària que els agrada ballar i que volen aprendre diferent tipus d’estils: Hip hop, Funky Jazz, Street Dance, Urban Dance…

Horari

1r, 2n, 3r i 4t de Primària: Dimarts i divendres de 13.45 a 14.45h
5è i 6è de Primària: Dimecres i divendres de 13 a 14h
1r i 2n d'ESO: Dimarts i dijous de 13.15 a 14.15h
© FUNDACIÓ LLOR