Avís legal

Identificació
En compliment del que disposa la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, FUNDACIO LLOR informa que titular dels noms de domini i pàgines a Internet a les quals s’accedeix des l’adreça www.fundaciollor.cat. Fundació Llor és una Institució Educativa, nascuda l’any 1974 i impulsada per un grup de Pares i Mares i de professionals de la educació a fi de respondre les necessitats educatives del seu entorn. Té el CIF número G-60798675,el domicili al carrer Lluís Companys número s/n de Sant Boi de Llobregat CP. número 08830 , telèfon 936406000 i consta registrada en el Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb el número 952. Aquesta institució es regeix per les normes reguladores de les fundacions i pels seus propis estatuts declarats adequats a la legalitat pel citat departament en data 27 de febrer de 1996.

Qui accedeix a aquestes pàgines accepta els següents termes i les següents condicions:

Propietat Intel·lectual
Les pàgines d’aquesta website únicament són aquelles que figuren en el mapa web.

El contingut de les pàgines d’aquesta web, és propietat de FUNDACIÓ LLOR i aquesta propietat compren a títol enunciatiu, no limitatiu els següents elements: Textos, gràfics, imatges, logotips, arxius de sotfware, colors, estructura, selecció, ordenació i presentació de continguts, programa d’ordenació per a la seva creació i el seu funcionament, i està totalment prohibida la reproducció total i/o parcial, la comunicació pública i l’emmagatzematge d’aquesta pàgina i de qualsevol altre material i/o element que la integri, que estigui protegit per la Llei de propietat intel·lectual i que dita utilització es faci sense obtenir el consentiment previ de la Fundació.

L’ús indegut del contingut d’aquest lloc web podrà ser considerat una infracció de les normes reguladores del copyright.

Accés dels usuaris
L’accés a aquesta es responsabilitat exclusiva de l’usuari i pel sol fet d’accedir-hi no suposa iniciar cap tipus de relació de caràcter comercial entre l’usuari i la Fundació

Les pàgines de la Fundació LLor poden ser visitades lliurement pels usuaris .

L’usuari es compromet a utilitzar aquestes pàgines de conformitat amb la llei espanyola, amb el present Avís Legal, la moral, els bons costums i l’ordre públic. En conseqüència, l’usuari s’obliga a abstenir-se de fer un ús que lesioni els drets i els interessos de la institució i de tercers o que de qualsevol manera pugui comportar un impediment en l’accés d’altres usuaris.

Limitació de responsabilitat
Fundació Llor adverteix a l’usuari que els continguts d’aquesta website són de caràcter informatiu i declina tota responsabilitat sobre la informació que s’ofereixi, en el seu cas, mitjançant la reproducció de documents elaborats per altres institucions, per l’administració pública, notícies de premsa i altres. Tampoc es pot fer responsable de les versions electròniques dels documents publicats en diaris quan es carregin directament les notícies aparegudes en diaris i revistes d’informació.

Fundació Llor tampoc es fa responsable de cap tipus de dany directament o indirectament relacionat amb l’ús i/o contingut dels enllaços inclosos en aquesta pàgina. La inclusió d’un enllaç en aquesta pàgina no pot ser considerat una recomanació de la Fundació als visitants; la decisió d’utilitzar l’enllaç queda subjecta a la voluntat d’aquests últims.

La Fundació es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts del web sense prèvia notificació.

La Fundació no es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema dels usuaris del lloc web, en no poder garantir la inexistència de virus o altres elements lesius en els seus continguts.

La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest web. La Fundació no serà en cap cas responsable del resultat obtingut mitjançant els citats enllaços hipertextuals.

Tractament de dades de caràcter personal
La informació obtinguda per l’accés de l’usuari a la nostra pàgina és totalment anònima i en cap cas pot ser associada a un usuari concret i identificat.

No obstant això si l’usuari facilita alguna dada personal a través de la pàgina, aquesta s’inclourà en una base de dades generada amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris en el website www.fundaciollor.cat, de la que és titular la Fundació Llor. L’existència del fitxer resultant de la incorporació d’aquestes dades ha estat notificada a l’agència de Protecció de dades. Tanmateix s’informa a l’usuari que la Fundació te adaptades les mesures de seguretat adients al seu tractament i per les característiques de les dades que es registren , i es garanteix la absoluta confidencialitat i integritat de la informació que conté d’acord amb el que s’estableix en el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d'abril de 2016, de Reglament general de protecció de dades (RGPD), i a la resta de legislació aplicable.

L’usuari te dret a accedir-hi, a rectificar, si és el cas, a oposar-hi i a cancel·lar les seves dades amb una comunicació escrita adreçada a la Fundació Llor, carrer Lluís Companys num s/n municipi Sant Boi de Llobregat DP 08830. També es fa avinent que la Fundació únicament utilitzarà aquestes dades d’acord amb les finalitats pròpies de la institució, i pel motiu que hagin estat recollides.

L’usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades per a la prestació de serveis pactats i per a l’oferta i contractació d’altres productes i serveis la Fundació El fitxer estarà situat a carrer Lluís Companys s/n municipi Sant Boi de Llobregat. D.P.08830, sota la supervisió i control de la Fundació .

La informació continguda en la citada base de dades s’utilitza tant per la correcta identificació dels usuaris que sol·liciten serveis personalitzats a la Fundació com per a la realització d’estudis estadístics dels usuaris registrats, que permetin dissenyar millores en els serveis prestats, dur a terme tasques bàsiques d’administració i poder comunicar incidències, ofertes i novetats als usuaris registrats via correu electrònic.

© FUNDACIÓ LLOR